Blog

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩුව පවතින දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩුව පවතින දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අයත් තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම Download [PDF]

0