Blog

2015.11.19 දින පල කරන ලද ගැසට් නිවේදනයට අදාළ පාසල් ලේඛනය ( ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියතු උපාධිය සුදුසුකමක් නොවන සේවයන් වල නිරත වූ උපාධිධාරින් සඳහා )

2015.11.19 දින පල කරන ලද ගැසට් නිවේදනයට අදාළ පාසල් ලේඛනය ( ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියතු උපාධිය සුදුසුකමක් නොවන සේවයන් වල නිරත වූ උපාධිධාරින් සඳහා ) Download [PDF]

0