Blog

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩලයේ තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩලයේ තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීම

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩලයේ තීරණ

 

0