Transfer

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020(අභියාචනා)
Continue Reading →
0
2017 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අවලංගු කිරීම සම්බන්ධවයි. | 2017 வருடாந்த இடமாற்றத்தை இரத்து செய்வது தொடர்பாக |Regarding cancellation of annual transfers 2017

2017 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අවලංගු කිරීම සම්බන්ධවයි. | 2017 வருடாந்த இடமாற்றத்தை இரத்து செய்வது தொடர்பாக |Regarding cancellation of annual transfers 2017

 

Download [PDF]

Continue Reading →
0
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩලයේ තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩලයේ තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2017 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ දැනුම් ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 2 12